top of page

שאלות נפוצות

 • מה זה ניהול הטיפול התרופתי ? (MTM)
  זהו שירות הניתן ע"י רוקח קליני (ד"ר לרוקחות), בשיתוף הרופא המטפל, שמטרתו לבחון את מערך התרופות שאתם נוטלים באופן שוטף ויומיומי ואת התאמתם למחלות הרקע ואורח החיים שלכם. המטרה להגיע לטיפול התרופתי הכי נכון ואופטימלי עבורכם - על ידי בחינת סוג התרופות, המינונים, התנגשויות בין תרופות ותופעות לואי הקשורות לתרופות הניטלות. במסגרת תהליך זה, יתכן כי יומלץ להחליף תרופה אחת באחרת, להגדיל או להקטין מינונים, להוסיף או להשמיט תרופות וכיו"ב, והכל בהלימה למצבכם הרפואי והטיפול התרופתי שעליכם ליטול. במסגרת ניהול הטיפול התרופתי ניתנת תמיכה, ייעוץ ומידע תרופתי, החיוני מאד להצלחת הטיפול. הללו ניתנים לכם - המטופלים, ולצוות הרפואי המטפל, מתוך מטרה לתמוך ולסייע בטיפול ובמעקב אחריו.
 • למה חשוב לבצע סקירה תרופתית ולקבל ייעוץ ע"י רוקח קליני?"
  חשוב לבצע סקירה תרופתית על מנת לוודא שהתרופות הנלקחות הינן בטוחות. הרוקח הקליני בוחן את סוג התרופות, המינונים שלהן, האינטראקציה בין התרופות השונות שאתם נוטלים, כפילות ההשפעה התרופתית שלהן, תופעות הלואי - והכל בהלימה למצבכם הרפואי ואורך חייכם. לרובנו יש מספר רופאים מטפלים. כל אחד מהם רושם תרופות לטיפול במחלה שבתחום התמחותו, ללא הסתכלות רחבה על מכלול התיק התרופתי שלנו. נשאלת השאלה - האם כל התרופות שאנו נוטלים אינן מתנגשות אחת עם השניה. כאן בדיוק נכנס לתמונה הרוקח הקליני. לרוקח הקליני מומחיות והבנה מעמיקה ביותר בתחום הניהול התרופתי ויש בידיו הכלים לנתח את התיק התרופתי ולהמליץ על הטיפול התרופתי המיטבי עבור המטופל. חשוב לעשות אתנחתא מדי פעם, ולבחון את כל השאלות הללו, לשאול את הרוקח הקליני שאלות באשר לתרופות שאתם נוטלים, אופן הנטילה שלהם וההלימה שלהם למצבכם הרפואי.
 • מהן הבעיות שהייעוץ התרופתי יכול לפתור?
  תופעות לוואי - החולה מדווח על בעיה שהרוקח מזהה כתופעת לוואי של אחת התרופות הטיפול לא מתאים - החולה לא מגיב לטיפול כמצופה, הוא לא משיג יעדים טיפוליים או לחילופין, קיים טיפול תרופתי מתאים יותר למצבו כפי שמדווח ביום הסקירה תרופות שניתנות ללא סיבה נראית לעין יתכן ובעבר הייתה סיבה, אך לא בזמן הסקירה תרופות חסרות - החולה מדווח על בעיה אך לא נמצאת תרופה מתאימה ברשימת התרופות שלו לטיפול בבעיה מינון גבוה מדי - המינון שלוקח החולה גבוה מדי מסיבות שונות, לפעמים התרופה אינה מתפנה כמצופה עקב גילו, משקלו הנמוך, תפקודי כליה או תפקודי כבד לקויים. לפעמים העיכוב בפינוי התרופה נגרם בגלל נוכחות תרופה אחרת שנלקחת גם כן על ידי החולה מינון תרופתי נמוך מדי - אם בגלל גיל, תגובות בין תרופתיות (Drug Interaction), גנטיקה או כל סיבה אחרת בעיית היענות לטיפול – כאשר המטופל לא לוקח את התרופה או לוקח לסירוגין מכל מיני סיבות כמו תופעות לוואי , ריבוי תרופות, סיבות כלכליות ועוד..
 • מיהו הרוקח הקליני ומה תפקידו?
  רוקח קליני הוא בעל תואר שלישי ברוקחות (Pharm D). הרוקח הקליני מתמקד בעבודתו בין היתר בנושאים הבאים: התאמת הטיפול התרופתי האופטימלי תוך בחינת ההשפעות על מצבו של המטופל, תופעות לוואי והתנגשויות ביו תרופות, ייעוץ ומתן מידע תרופתי לרופאים אחיות וחולים מתן המלצות להתאמת תרופות ומינונים לחולה, בהתאם למצבו, אורח חייו, יכולתו הכלכלית ועוד. ניטור ומעקב אחר טיפול תרופתי של החולה ועמידתו ביעדים קליניים. הדרכת החולה להגברת ההיענות לטיפול התרופתי, במטרה למנוע הפסקת טיפול מסיבות כמו תופעות לוואי, שילוב בין תרופות, חוסר יכולת כלכלית ומחסומים אחרים.
 • מתי מומלץ לבצע סקירה של התרופות אותן אני נוטל?
  1. כאשר יש ריבוי של תרופות ותוספי מזון הנלקחים במקביל במהלך היום. ריבוי תרופות מכונה - "Poly-Pharmacy" והוא נכון למי שנוטל 5 תרופות ומעלה במקביל. 2. בעת יציאה מאשפוז : כאשר רופאי ביה"ח משחררים את המטופל עם רשימת תרופות אשר מתווספות לרשימת התרופות אותן אתה נוטל מלכתחילה. זה הזמן לעשות סדר ולבחון את כל התרופות. 3. בעת שינוי במצב בריאותי והוספת תרופה חדשה ע"י הרופאים המטפלים.
bottom of page