top of page

פגישת אבחון

עם רוקח קליני מומחה


פרטים נוספים

בפגישה נבצע מיפוי צרכים ואבחון הטיפול התרופתי הקיים ונציע אסטרטגיה כללית לשיפור


חושש שהטיפול התרופתי שלך או של קרוביך לא יעיל ובטוח?

צור איתנו קשר לבדיקת התאמה

bottom of page