top of page

​ייעוץ תרופתי מעמיק

תהליך מעמיק לבדיקת התאמת הטיפול התרופתי למצב הרפואי ודוח המלצות לרופא


פרטים נוספים

זוהי בדיקה מעמיקה ומקיפה המתאימה על פי רוב למי שצורך מעל שמונה תרופות ותוספי תזונה במקביל התהליך מתחיל באיסוף המידע הרפואי שלכם הכולל את רשימת המחלות , סיכומי ביקור אצל רופאים מומחים, סיכומי אשפוז (במידה ויש), רשימת תרופות ותוספי מזון ובדיקות מעבדה האחרונות הנמצאות ברשותכם. את המידע יש לשלוח אלינו, עד כשבוע לפני מועד הפגישה שקבעת. לאחר קבלת המידע יצור הרוקח הקליני קשר עמכם לצורך תשאול מקדים שישלים עבורו את התמונה הקלינית המלאה. עד פגישתכם ישלים הרוקח הקליני את למידת התיק הרפואי שלכם, ויבצע אנליזה, טרם פגישתכם. בין היתר, יבדקו הפרמטרים הבאים: • התנגשויות בן התרופות • תופעות לואי – ראשית נזהה את תופעת הלוואי וסיבתה ונבדוק האם ניתן למנוע אותה ע"י תרופה חלופית. נוודא גם שתופעת הלואי אינה מזוהה בטעות כמצב מחלה המטופלת ע"י תרופה נוספת • תרופות לא התוויה - תרופות שאין סיבה לקחת אותן • תרופות חסרות ומצב רפואי ללא מענה מספק • בדיקת מינונים – בדיקה המינונים נעשית על סמך בדיקות המעבדה • אופן לקיחת התרופות – תדירות, שילוב עם מזון או תרופות נוספת, שעת לקיחה במועד הפגישה שנקבעה, ולאחר שהסתיים שלב למידת התיק וניתוח הנתונים, תיערך פגישת יעוץ בזום, בה יוצגו המסקנות וההמלצות אודות הטיפול התרופתי הבטוח והאפקטיבי ביותר עבורכם. אורך פגישת הייעוץ עד 45 דקות. מספר ימים לאחר הפגישה יישלח אליכם דוח מפורט עם ההמלצות עבורכם ועבור הרופא המטפל. מסקנות הייעוץ עשויות לשפר דרמטית את איכות חייכם ולהפחית סיכונים הקשורים לטיפול תרופתי שאינו מיטבי. לשאלות נוספות ניתן ליצור קשר בטלפון מספר 08-8601767


חושש שהטיפול התרופתי שלך או של קרוביך לא יעיל ובטוח?

צור איתנו קשר לבדיקת התאמה

bottom of page