top of page

ייעוץ תרופתי וליווי

בדיקת הטיפול התרופתי למקרים מורכבים הכולל ליווי עד לאיזון המצב הרפואי


פרטים נוספים

מסלול זה מתאים למקרים מורכבים במיוחד (ריבוי מחלות, אשפוזים חוזרים ומספר תרופות גבוה במיוחד) התהליך מתחיל בקבלת הצעת מחיר מאיתנו על סמך סיכום המידע הרפואי אותו נקבל מכם ותשאול טלפוני של הרוקח הקליני . על פי הנתונים ניתן הצעת מחיר ונבצע תיאום ציפיות לפני היציאה לדרך. לאחר מכן ולאחר שישלחו אלינו המסמכים הנוספים הרוקח הקליני יבצע אנליזה מקיפה של המקרה בכדי לוודא שהטיפול התרופתי שאתם מקבלים הוא הנכון ביותר עבורכם הבטוח ביותר וללא תופעות לוואי המשבשות את איכות חייכם. בין היתר, יבדקו הפרמטרים הבאים: • התנגשויות בן התרופות • תופעות לואי – ראשית נזהה את תופעת הלוואי וסיבתה ונבדוק האם ניתן למנוע אותה ע"י תרופה חלופית. נוודא גם שתופעת הלואי אינה מזוהה בטעות כמצב מחלה המטופלת ע"י תרופה נוספת • תרופות לא התוויה - תרופות שאין סיבה לקחת אותן • תרופות חסרות ומצב רפואי ללא מענה מספק • בדיקת מינונים – בדיקה המינונים נעשית על סמך בדיקות המעבדה • אופן לקיחת התרופות – תדירות, שילוב עם מזון או תרופות נוספת, שעת לקיחה לאחר שהסתיים שלב למידת התיק וניתוח הנתונים, תיערך פגישת יעוץ בזום, בה יוצגו המסקנות וההמלצות אודות הטיפול התרופתי הבטוח והאפקטיבי ביותר עבורכם. אורך פגישת הייעוץ עד 45 דקות. מספר ימים לאחר הפגישה יישלח אליכם דוח מפורט עם ההמלצות עבורכם ועבור הרופא המטפל. השירות כולל ליווי של הרוקח הקליני לתקופה של חודש מיום מתן ההמלצות - מעקב אחר מדדים, בחינת תוצאות יישום ההמלצות ובדיקת התיק התרופתי בהתאם לשינויים הרפואיים מסקנות היעוץ עשויות לשפר דרמטית את איכות חייכם ולהפחית סיכונים הקשורים לטיפול תרופתי שאינו מיטבי לשאלות נוספות ניתן ליצור קשר בטלפון מספר 08-8601767 .


חושש שהטיפול התרופתי שלך או של קרוביך לא יעיל ובטוח?

צור איתנו קשר לבדיקת התאמה

bottom of page